Γράφτηκε από 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, LOGISTICS ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το βιβλιο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές αλλά και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τόσο στο θεωρητικό υπόβαθρο της επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας όσο και σε πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής της, στο νέο σύγχρονο περιβάλλον των απαιτήσεων για Βιωσιμότητα και αειφορία.
Η Εφοδιαστική (Logistics) ως επιστήμη, περιλαμβάνει τη διακίνηση και διαχείριση των προϊόντων από την παραγωγή έως την κατανάλωση, με το μικρότερο δυνατό κόστος (ελαχιστοποίηση κόστους). Η ανάγκη γι΄ αυτό εντάθηκε από την ανάπτυξη ανταγωνιστικών συνθηκών μεταξύ των επιχειρήσεων στο να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα (ποιότητα, τιμές, λειτουργικότητα, κτλ.) καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών– καταναλωτών.
Από το αντικείμενο της Εφοδιαστικής, φαίνεται σαφώς ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο διοίκησης (management), που είναι γνωστή ως “Μάνατζμεντ της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management: SCM).

Βασικό αντικείμενο του βιβλίου θα αποτελέσουν ενδεικτικά

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ LOGISTICS ΚΑΙ EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Iστορική επισκόπηση και βασικές έννοιες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Εννοιολογικές προσεγγίσεις και διαστάσεις της Εξυπηρέτησης των Πελατών
Πρακτικές προσθήκης αξίας στους πελάτες από τις επιχειρήσεις - Πολιτικές Εξυπηρέτησης
Διαχείριση αποθεμάτων και προμηθειών
Οργάνωση και διαχείριση Αποθηκευτικών Κέντρων
Σχεδιασμός Μεταφορικών συστημάτων (Μέσα μεταφοράς, Συνδυασμένες Μεταφορές)
Στρατηγικός σχεδιασμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Συσκευασία, Κωδικοποίηση Προϊόντων και Ιχνηλασιμότητα
Πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

EΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
Βιωσιμότητα και εφοδιαστική αλυσίδα - Green and Reverse Logistics
Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) στις 'έξυπνες πόλεις' ('Smart Cities')
Η αγροδιατροφική αλυσίδα - Food Logistics
Εφαρμογές Logistics στο Δημόσιο Τομέα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ,ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ,ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ,ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5391
  • isbn: 978-960-603-486-2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00