Συλλογές/Αποθετήρια ξενόγλωσσων ανοικτών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων

Συλλογές/Αποθετήρια με Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (Open Educational Resoures / OER), και ξενόγλωσσα ανοικτά ηλεκτρονικά συγγράμματα (open textbooks)

Open SUNY Textbooks https://textbooks.opensuny.org/SUNY OER Services Catalog https://courses.lumenlearning.com/catalog/suny
   Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Τέχνες, Εκπαίδευση, Αγγλικά, Υγεία, Τεχνολογία Πληροφοριών, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες.

OASIS https://oasis.geneseo.edu/
  Εργαλείο αναζήτησης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) σε 117 πηγές.

Open Textbook Library https://open.umn.edu/opentextbooks/
  (βιβλία αξιολογημένα/reviewed)

OpenStax https://openstax.org/subjects
  (βιβλία αξιολογημένα/peer-reviewed)
  Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες.

OER Commons https://www.oercommons.org/browse?f.material_types=textbook
  Αποθετήριο με περισσότερους από 73.000 Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.

DOAB: Directory of Open Access Books https://www.doabooks.org/doab?func=subjectTree&uiLanguage=en
  (βιβλία αξιολογημένα/peer-reviewed)

MIT Online Textbooks http://ocw.mit.edu/courses/online-textbooks/
  Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Τέχνες, Επιστήμες Μηχανικών, Τεχνολογία Πληροφοριών, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσες (World Languages).

OpenTextBookStore http://www.opentextbookstore.com/catalog.php
  Βιβλία Μαθηματικών (math courses).

Community College Consortium for Open Educational Resources (CCCOER) https://www.cccoer.org/learn/find-oer/

Lansing Community College - OER by Discipline http://libguides.lcc.edu/oer/discipline
  Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Τέχνες, Business, Αγγλικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες. 

Open Oregon Educational Resources https://openoregon.pressbooks.pub/
  Βιβλία από το έργο Open Oregon (αφορούν κυρίως τα πρώτα έτη σπουδών).

BCcampus OpenEd https://open.bccampus.ca/find-open-textbooks/
  (βιβλία αξιολογημένα/peer-reviewed) Συλλογή British Columbia.

Πηγή: προσαρμογή από https://fredonia.libguides.com/oer/textbooks (τελευταία επικαιροπ. Απρίλιος 2020)

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00