Επικαιροποίηση Φακέλου Κατάθεσης Υλικού, Οδηγού Δημιουργίας Πρωτογενούς Υλικού και Οδηγού για Συγγραφείς

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οδηγός δημιουργίας Πρωτογενούς Υλικού, οι Οδηγίες για Συγγραφείς, καθώς και ο Φάκελος Κατάθεσης Υλικού, που εμφανίζονται στην αντίστοιχη ενότητα «Συγγραφείς» (Πατήστε εδώ) του ιστότοπου της Δράσης «Κάλλιπος», έχουν επικαιροποιηθεί.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00