Βίντεο και Οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων μέσω του εμπορικού λογισμικού Adobe InDesign

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης (ΚΟΥ) της Δράσης έχει δημιουργήσει και αναρτήσει επτά (7) βίντεο και έναν Οδηγό σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά τη διαδικασία της σελιδοποίησης ενός συγγράμματος με στόχο την επιτυχή εξαγωγή του σε μορφότυπο (format) EPUB μέσα από το εμπορικό λογισμικό του Adobe InDesign. 

Τα εν λόγω βίντεο και ο Οδηγός δημιουργήθηκαν με στόχο να συνδράμουν τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» κατά το στάδιο επεξεργασίας και εξαγωγής των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00