Οδηγός Εκμετάλλευσης Φωτογραφιών

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» έχει συντάξει και δημοσιεύει έναν «Οδηγό Εκμετάλλευσης Φωτογραφιών» για τους συγγραφείς της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ, ώστε οι τελευταίοι να ενημερωθούν για την επιτρεπόμενη χρήση φωτογραφιών σύμφωνα με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00