Υποβολή Τελικής Αναφοράς

Η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αναφοράς για τα υπό ανάπτυξη συγγράμματα είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης (https://submit.kallipos.gr).

Η υποβολή της Τελικής Αναφοράς θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο Σύμφωνο ανάθεσης συγγραφής/κριτικής ανάγνωσης κάθε συγγράμματος. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Τελικής Αναφοράς μέσω του ΠΣ της Δράσης, για όλα τα συγγράμματα, είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2015.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για μια επιτυχημένη Τελική Αναφορά είναι οι εξής:

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00