Παράταση 6ης Πρόσκλησης: «Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφή ηλεκτρονικών βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης»

Η Δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» σας ενημερώνει ότι, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα υποψήφιων συγγραφέων για παράταση της προθεσμίας της Γενικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6η Πρόσκληση) της Δράσης, ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00