Επικαιροποίηση Οδηγού Γλωσσικής Επιμέλειας

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης έχει αναρτήσει τον Οδηγό γλωσσικής επιμέλειας για Συγγραφικές Ομάδες (β΄ έκδοση) για να συνδράμει τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς, Κριτικούς Αναγνώστες και Συντελεστές) της Δράσης στο έργο της συγγραφής των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, ενόψει και της Τελικής Αναφοράς.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00