Διευκρινίσεις αναφορικά με τα «ευρετήρια»

Αναφορικά με το «ευρετήριο» ενός συγγράμματος, πλέον των οδηγιών που ήδη έχουν δοθεί στα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων στις «Οδηγίες για συγγραφείς», στον «Οδηγό γλωσσικής επιμέλειας» (κυρίως αναφορικά με το περιεχόμενο των «γλωσσαρίων» επιστημονικών όρων) και στα αρχεία γλωσσικού ελέγχου κατά την υποβολή της Ενδιάμεσης Αναφοράς, συστήνονται στους Συγγραφείς και τους Συντελεστές τα εξής σχετικά με τη «θέση» του:

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00