Υπενθύμιση για τα «ανοικτά» αρχεία του Φακέλου κατάθεσης του Πρωτογενούς Υλικού των Συγγραφικών Ομάδων

Με αφετηρία τις ελλείψεις στα κατατεθέντα αρχεία ορισμένων Τελικών Αναφορών από τις έως τώρα υποβληθείσες στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης υπενθυμίζει στα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας), όπως έχει ήδη καταγραφεί στους, από 09/06/15, επικαιροποιημένους Οδηγούς της Δράσης, π.χ. στον Οδηγό δημιουργίας Πρωτογενούς Υλικού (σελ. 22), στις (αναλυτικές) Οδηγίες για συγγραφείς (σελ. 25)καθώς και στην ανακοίνωση για την υποβολή της Τελικής Αναφοράς (09/07/15), τα εξής:

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00