Παράταση της προθεσμίας υποβολής της ενδιάμεσης αναφοράς

Σας ενημερώνουμε ότι, η υποβολή της Ενδιάμεσης Αναφοράς Κύριου Συγγραφέα και Κριτικού Αναγνώστη θα είναι εφικτή μέχρι και την Παρασκευή 07/08/2015. Μετά το πέρας της προαναφερθείσας ημερομηνίας, δεν θα είναι εφικτή η υποβολή Ενδιάμεσης Αναφοράς αλλά μόνο η υποβολή Τελικής Αναφοράς. 

Για τα συγγράμματα στα οποία, μέχρι την ως άνω ημερομηνία, δεν κατατεθεί Ενδιάμεση Αναφορά, η οριστική αποδέσμευση του συνολικού προϋπολογισμού του χρηματοδοτούμενου συγγράμματος μετατίθεται για το τέλος του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00