Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της 6ης Πρόσκλησης

Η Δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» σας υπενθυμίζει ότι η καταληκτική προθεσμία της Γενικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6η Πρόσκληση) της Δράσης για την υποβολή προτάσεων είναι η Τρίτη  15 Σεπτεμβρίου 2015.

Όσες προτάσεις  θα έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης έως και τις 15/9/2015 θα αποτελέσουν τον κορμό για την υποβολή πρότασης εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για χρηματοδότηση μιας νέας Πράξης.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00