Οδηγίες προς Συντελεστές γλωσσικής επιμέλειας ενόψει της Τελικής Αναφοράς

Αγαπητοί Συντελεστές γλωσσικής επιμέλειας,

στους έως τώρα γλωσσικούς ελέγχους στα κατατεθέντα αρχεία κειμένου των συγγραμμάτων των Συγγραφικών Ομάδων που έχουν υποβάλει Τελική Αναφορά, οι φιλόλογοι της Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης της Δράσης «Κάλλιπος» έχουν εντοπίσει αστοχίες, παραλείψεις, ανεπαρκή γλωσσική επιμέλεια (ακόμα και σε συγγράμματα που έχουν γίνει αντικείμενο γλωσσικής επιμέλειας από κάποιον Συντελεστή) ή γλωσσική επιμέλεια μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Δράσης.

Για τους λόγους αυτούς και με αφετηρία τα σημεία γλωσσικού ελέγχου (βλ. παρακάτω τα σημεία Α έως και Δ), η ΚΟΥ παραθέτει συγκεντρωτικές οδηγίες / «καλές πρακτικές» αναφορικά με τις πλέον σημαντικές «γλωσσικές» προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα συγγράμματα της Δράσης ενόψει της υποβολής της Τελικής Αναφοράς των Συγγραφικών Ομάδων.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00