Καταχώριση ηλεκτρονικών συγγραμμάτων της Δράσης «Κάλλιπος» στη γενική βάση συγγραμμάτων «Εύδοξος»

Τα ηλεκτρονικά συγγράμματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Δράσης «Κάλλιπος» θα καταχωρίζονται στη γενική βάση συγγραμμάτων «Εύδοξος», σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ανάρτησή τους στο αποθετήριο «Κάλλιπος», με ευθύνη της Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης (ΚΟΥ) της Δράσης.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00