Ανακοίνωση αναφορικά με δικαιούχους που ανήκουν στην κατηγορία των συνταξιούχων

Οι παρακάτω κατηγορίες Κύριων Συγγραφέων, Συν-συγγραφέων και Κριτικών Αναγνωστών οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο Αρωγής της Δράσης: 

  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες για τους οποίους επίκειται η συνταξιοδότηση κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη Δράση «Κάλλιπος» (έως και τις 30/10/2015).
  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες που έχουν πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί και δεν έχουν ενημερώσει τη Δράση (και συνακόλουθα το Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης).
  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και διαθέτουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ).

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00