Προσθήκη Συντελεστή γλωσσικής επιμέλειας / γλωσσικού επιμελητή

Αξιότιμα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων της Δράσης «Κάλλιπος»,

σας ενημερώνουμε ότι, αφού λάβαμε υπόψη τα αποτελέσματα των γλωσσικών ελέγχων των κειμένων που έχουν ήδη «κατατεθεί» στην Τελική Αναφορά, κρίνουμε επιβεβλημένη την προσθήκη Συντελεστή γλωσσικής επιμέλειας / γλωσσικού επιμελητή, ώστε να διασφαλιστεί ότι, πριν την υποβολή της Τελικής Αναφοράς τους, όλες οι Συγγραφικές Ομάδες θα έχουν συμμορφωθεί με τα ισχύοντα στην «αλυσίδα» εργασιών της εκδοτικής παραγωγής: διαμόρφωση του Πρωτογενούς Υλικού βάσει «τεχνικών» προδιαγραφών, γλωσσική επιμέλεια, γραφιστική επιμέλεια ή/και τεχνική επεξεργασία

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00