Διευκρινίσεις στα ζητήματα πληρωμών

Προϋποθέσεις για την αποπληρωμή στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς

Οι πληρωμές των Κύριων Συγγραφέων και των Κριτικών Αναγνωστών, στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς, πραγματοποιούνται για τις Συγγραφικές Ομάδες των οποίων η Ενδιάμεση Αναφορά έχει εγκριθεί με επιτυχία και έχουν παραληφθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης εντός των ορισθεισών προθεσμιών.

- Επιπλέον, σε ότι αφορά τους Συν-συγγραφείς και τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή τους, πάντα στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς, ήταν η κατάθεση σχετικού αιτήματος Ενδιάμεσης Πληρωμής από τον Κύριο Συγγραφέα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης και η παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ειδικά για τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας, πλέον των ως άνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή, προς την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης, της Αναφοράς Εργασιών και των αντίστοιχων παραδοτέων (βλ. παρακάτω). 

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00