Οδηγίες παραπομπής σε μαθησιακά αντικείμενα

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την «αναφορά σε μαθησιακό υλικό για το οποίο δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η ενσωμάτωση στο αρχείο του συγγράμματος» (δείτε εδώ), η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης επιθυμεί να ενημερώσει τις Συγγραφικές Ομάδες για δύο νέες λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00