Γράφτηκε από 

Από τις σύνθετες Τέχνες στα υπερμέσα και τους νέους εικονικούς – δυνητικούς χώρους. Ένα εγχειρίδιο για τον καλλιτέχνη που ασχολείται με την ψηφιακή Τέχνη

Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στο χώρο της Ψηφιακής Τέχνης. Επιχειρεί να περιγράψει το συνεχώς εξελισσόμενο νέο περιβάλλον εργασίας, επικοινωνίας και προβολής του ψηφιακού έργου Τέχνης. Περιγράφει επίσης τα νέα εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και τα εργαλεία οργάνωσης αρχειοθέτησης και επικοινωνίας, στοιχεία απαραίτητα για τη καλλιτεχνική δημιουργία.
Γράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δεσμεύεται τόσο από ένα συγκεκριμένο λογισμικό, τις αναβαθμίσεις ή την αντικατάσταση του όσο και από μια συγκεκριμένη αισθητική (φιλοσοφία) που περιορίζει την έκταση του χώρου και των εννοιών που αναφέρεται. Είναι ένα εγχειρίδιο για ένα ιδιαίτερα πλατύ και ασαφή χώρο που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Για τους παραπάνω λόγους προσπαθεί κυρίως να κάνει μια οντολογική περιγραφή του ψηφιακού έργου τέχνης, του χώρου που εμφανίζεται και των λειτουργιών του και να δώσει, όσο είναι δυνατόν πιο καθαρά, κάποιες κατευθύνσεις μεθοδολογίας και όχι συγκεκριμένες τεχνικές συνδεμένες με συγκεκριμένα λογισμικά και υλισμικά ή αισθητικές δεσμεύσεις.

Η ύλη του χωρίζεται σε δύο τόμους και αντιστοιχεί σε δύο εξάμηνα διδασκαλίας: Ο πρώτος τόμος εισάγει τον αναγνώστη στο ψηφιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργούνται και παρουσιάζονται τα ψηφιακά έργα τέχνης. Περιγράφει το σύγχρονο εργαστήριο καθώς και τα εργαλεία της Ψηφιακής Τέχνης, τον χώρο επικοινωνίας αρχειοθέτησης και επεξεργασίας καθώς και τον χώρο που προβάλλεται ο συγκεκριμένος τομέας της Τέχνης.

Ο Δεύτερος τόμος παρουσιάζει και αναλύει όλα τα στάδια για την δημιουργία ενός ψηφιακού έργου, από την σύλληψη της ιδέας, την οργάνωση της, την προεργασία τα τεχνολογικά και αισθητικά ζητήματα. Στη συνέχεια παρουσιάζει με λεπτομέρεια όλα τα στάδια της παραγωγής με παραδείγματα, αναφορές και πίνακες. Αναλύει τις ειδικές περιπτώσεις που αφορούν στην ψηφιακή τέχνη καθώς και τα νέα περιβάλλοντα για την συνεργασία ενημέρωση και παρουσίαση του έργου ψηφιακής Τέχνης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΝΕΦΕΛΗ / ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ / ΖΩΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
  • Θέμα:

    ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ / ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΤΕΧΝΗ,ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ,ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ,ΠΟΛΥΜΕΣΑ,ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/6076
  • isbn: 978-960-603-372-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00