Γράφτηκε από 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Καθημερινά χρησιμοποιούμε διαδραστικά συστήματα (interactive systems) τεχνολογιών όπως παγκόσμιου ιστού, φορητών τηλεφώνων, εικονικών κόσμων, που παρέχουν υπηρεσίες σε εύρος περιοχών εφαρμογής - όπως ενημέρωση, διακυβέρνηση, εκπαίδευση και εργασία. Η αξιολόγηση με επίκεντρο το χρήστη είναι μια σημαντική δραστηριότητα εξασφάλισης της ποιότητας των διαδραστικών συστημάτων που εξετάζει το βαθμό στον οποίο το σύστημα ικανοποιεί και είναι συμβατό με τις προσδοκίες, τους στόχους, τις γνώσεις και τις ικανότητες των χρηστών.
Η αξιολόγηση είναι μία από τις τρεις περιοχές έμφασης του πρότυπου προγράμματος σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (Human-Computer Interaction) σύμφωνα με την ACM (Association of Computing Machinery). Επίσης, είναι μια από τις τρεις αρχές της χρηστοκεντρικής σχεδίασης (user centered design) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13407. Επιπλέον περιλαμβάνεται ως αναγκαία δραστηριότητα σε κάθε μοντέλο του κύκλου ζωής των διαδραστικών συστημάτων.
Παρότι υπάρχει πλήθος μεθόδων αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων με επίκεντρο τον χρήστη, σε κάποιες περιπτώσεις η αξιολόγηση δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα επιμέλεια, γίνεται βιαστικά, συχνά στη βάση λίγων κριτηρίων, ή και καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι δυσάρεστες εμπειρίες των χρηστών όπως λάθη, αδιέξοδα αλληλεπίδρασης, αδυναμία κατανόησης και επίτευξης στόχων και εν τέλει μικρή αποδοχή των συστημάτων. Η παραπάνω αντιμετώπιση αλλάζει σταδιακά, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα.
Η μεθοδολογική αξιολόγηση της εμπειρίας του χρήστη κατά κύριο λόγο αφορά τη μελέτη ευχρηστίας (usability), προσβασιμότητας (accessibility), συνεργατικής εργασίας (collaborative work) και εμπειρίας (user experience) των χρηστών. Το βιβλίο παρουσιάζει σημαντικό εύρος μεθόδων αξιολόγησης με πρακτικά παραδείγματα. Με τη χρήση του, οι φοιτητές και επαγγελματίες που μελετούν την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή θα εμβαθύνουν στις μεθόδους αξιολόγησης και θα καθοδηγηθούν για την εφαρμογή τους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • Θέμα:

    ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ,ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ,ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2765
  • isbn: 978-960-603-086-4

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00