Γράφτηκε από 

ΒΙΟΫΛΙΚΑ

Το βιβλίο θα καλύψει την ύλη του μαθήματος "ΒΙΟΫΛΙΚΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" που διδάσκεται ως υποχρεωτικό μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, του ΕΜΠ. Το βιβλίο αποσκοπεί στην θεωρητική εμβάθυνση στη γνώση των βιοϋλικών και των εφαρμογών τους. Τα θέματα που περιγράφονται στο βιβλίο είναι η εισαγωγή στα βιοϋλικά, οι κατηγορίες των βιοϋλικών (μεταλλικά, κεραμικά, πολυμερή, σύνθετα), η χημεία, η μηχανική και οι φυσικοχημικές ιδιότητες των βιοϋλικών, ο σχεδιασμός και η σύνθεση των βιοϋλικών, η βιοσυμβατότητα, η τοξικότητα και η φθορά των βιοϋλικών. Επίσης, θα περιγραφούν αναλυτικά οι εφαρμογές των βιοϋλικών στην ιατρική (οδοντιατρικά εμφυτεύματα,οδοντικές αποκαταστάσεις και προθέσεις,χειρουργική, ορθοπαιδική, αρθροπλαστική ισχίου, καρδειαγγειακές προθέσεις, stents, βαλβίδες,τεχνητό δέρμα, εμφυτεύματα σιλικόνης).
Τα βιοϋλικά είναι υλικά αιχμής, με υψηλή προστιθέμενη αξία με πολλές εφαρμογές στις επιστήμες της υγείας. Η μελέτη του συγκεκριμένου βιβλίου θα δώσει στον φοιτητή επαρκή γνώση για περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης δομής - ιδιοτήτων – βιοσυμβατότητας-βιοαπορροφησιμότητας των βιοϋλικών. Τελικός στόχος είναι η παροχή της απαραίτητης βασικής γνώσης, ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν να σχεδιάσουν νέα υλικά με συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες απαιτήσεις των επιστημών υγείας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ / ΔΡΙΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ / ΥΦΑΝΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΥΦΑΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Θέμα:

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ / ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΒΙΟΥΛΙΚΑ,ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ,ΒΙΟΑΔΡΑΝΗ,ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ,ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ,ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ,ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ,ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ,ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΒΙΟΥΛΙΚΑ,ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ,ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ,ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3635
  • isbn: 978-960-603-061-1

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00