Γράφτηκε από 

Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζοντας βασικές έννοιες και γνώσεις.

Ακολουθεί η ταξινόμηση των χρωστικών, φυσικών και συνθετικών με βάση τη χημική δομή τους.

Τα κεφάλαια 2 - 7 πραγματεύονται τις κατηγορίες αυτές των χρωστικών με έμφαση στη σύνθεση και στην επιστημονική τεκμηρίωση των παραδοσιακών τρόπων βαφής.

Στο κεφάλαιο 8 περιλαμβάνονται οι φυσικές χρωστικές ανάλογα με τη δομή τους, τη βαφική τους ικανότητα και τη μεγάλη σημασία τους από πλευράς περιβάλλοντος.

Το κεφάλαιο 9 περιλαμβάνει τα φθορίζοντα λαμπρυντικά.

Στο κεφάλαιο 10 περιλαμβάνονται άλλες χρήσεις εκτός της βαφής.

Στο κεφάλαιο 11 εξετάζονται τα οικολογικά προβλήματα από τη χρήση των χρωμάτων και η τοξικότητά τους.

Το κεφάλαιο 12 περιλαμβάνει τα βοηθητικά της βαφής.

Στο κεφάλαιο 13 παρουσιάζονται η θεωρία της βαφής ως φυσικοχημική διεργασία.

Στο κεφάλαιο 14 γίνεται η ανάλυση του χρώματος ως φυσικό μέγεθος και η μέτρησή του.

Στο κεφάλαιο 15 περιγράφονται οι βιομηχανικές συσκευές - μηχανές βαφής.

Το κεφάλαιο 16 ασχολείται με την τυποβαφή και εκτύπωση επιφανειών, όπως ύφασμα, χαρτί με έμφαση και στις σύγχρονες τεχνολογίες τη ψηφιακής εκτύπωσης.

Τέλος στο κεφάλαιο 17 δίνονται στοιχεία για τη δομή των σημαντικότερων υφάνσιμων ινών, φυσικών και συνθετικών, καθώς και οι κύριότερες επεξεργασίες των κλωστοϋφαντουργικών υλικών στις διάφορες μορφές τους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ / ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ, ΕΥΦΟΡΙΑ
  • Θέμα:

    ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΦΩΝ / ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ / ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΝΕΣ / ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΧΡΩΜΑ,ΔΟΜΗ,ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ,ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ,ΒΑΦΗ,ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΑΦΗΣ,ΤΥΠΟΒΑΦΗ,ΥΦΑΝΣΙΜΕΣ ΙΝΕΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/822
  • isbn: 978-960-603-209-7

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00