Γράφτηκε από 

ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ

Ορισμός Φαρμακοχημείας. Εισαγωγή στις έννοιες της Φαρμακοχημείας. Γενικές προσεγγίσεις στην ανακάλυψη φαρμάκων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμάκων. Υποδοχείς. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων - υποδοχέων. 'Ενζυμα και αναστολείς ενζύμων. DNA και φάρμακα που αλληλεπιδρούν με το DNA. Προφάρμακα και συστήματα διανομής φαρμάκων. Φαρμακοκινητική. Επιλεγμένες κατηγορίες φαρμάκων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΚΟΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΣΙΔΩΡΟΣ / Μαγκριώτη, Βικτωρία
  • Θέμα:

    ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ,ΕΝΖΥΜΑ,ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ,ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ,ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ,ΦΑΡΜΑΚΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1923
  • isbn: 978-960-603-294-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00