Γράφτηκε από 

Εισαγωγή στην Ατμοσφαιρική Φυσική

The present book in Greek, entitled "Introduction to Atmospheric Physics", presents selective topics of atmospheric science, by applying simple mathematical approaches and comprehensive physical descriptions. Besides the 1st chapter which offers a basic overview on the earth's atmosphere, the book's contents are distributed in 6 chapters, each dealing with a thematic branch, mostly in relation with the physics of the lower atmosphere. The chapters here include elements of: atmospheric hydrostatics, thermodynamics, cloud physics, atmospheric dynamics, atmospheric electricity, and solar/terrestrial radiation effects in the atmosphere. This book is useful to undergraduate students of physics, but also to students enrolled in disciplines of natural sciences, who take an introductory course in atmospheric science.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
  • Θέμα:

    ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ / ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ,ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΗΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ,ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ,ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ,ΜΙΚΡΟΦΥΣΙΚΗ ΝΕΦΩΝ,ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ,ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3273
  • isbn: 978-960-603-143-4

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00