Γράφτηκε από 

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΛΕΙΖΕΡ

Στο προτεινόμενο βιβλίο η κυρια έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της Φυσικής των Λέιζερ, δηλ. της φυσικής που περιγράφει και εξηγεί τις αρχές λειτουργίας των λέιζερ, στα πλαίσια ενός εξαμηνιαίου μαθήματος, διάρκειας 13 εβδομάδων, με 3-ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία, σ' ένα Τμήμα Φυσικής, ή/και σ' ένα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, ή/και σ' ένα Τμήμα Επιστήμης Υλικών.
Το επίπεδο του προτεινόμενου βιβλίου προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης έχει ήδη εκτεθεί και εξοικειωθεί και κατανοήσει τα ακόλουθα μαθήματα: κυματική φυσική, οπτική, ηλεκτρομαγνητισμός, στοιχεία (τουλάχιστον) κβαντομηχανικής και ένα μάθημα εισαγωγικό στην ατομική/μοριακή φυσική.

Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της φυσικής των διαφόρων ιδιοτήτων των ακτινοβολιών ακτινοβολιών λέιζερ και των λειτουργικών παραμετρων των διαφόρων διατάξεων λέιζερ.

Ένα κεφάλαιο, σχετικά εκτεταμένο, αφιερώνεται στην φυσική της παραγωγής, ενίσχυσης και τρόπων μέτρησης στενών χρονικά παλμών λέιζερ (femtosecond lasers) λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που έχουν τα τελευταία χρόνια για πολλούς τομείς της μοντέρνας τεχνολογίας αλλα και βασικής έρευνας.
Επίσης, το τελευταίο κεφάλαιο αφορά σύντομη εισαγωγή στα βασικότερα μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα και στη γένεση αρμονικών συχνοτήτων ως αποτέλεσμα των μη γραμμικών αλληλεπιδράσεων φωτός και ύλης.
Σημειώνουμε, ότι για τα δύο τελευταία αυτά κεφάλαια, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η ελληνική βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά περιορισμένη αν όχι ανύπαρκτη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΥΡΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
  • Θέμα:

    LASERS, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΛΕΙΖΕΡ,ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5366
  • isbn: 978-960-603-232-5

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00