Γράφτηκε από 

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Στόχος του Συγγράμματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στη Δομή και στη Λειτουργία του Σύγχρονου Νοσοκομείου, και η εξοικείωσή τους με την Κτηριακή Υποδομή και την Βιοϊατρική Τεχνολογία των επιμέρους Τμημάτων του και με το πως αυτές υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων τους.
Επίσης, η κατανόηση της Οργανωτικής, Διοικητικής και Οικονομικής προσέγγισης των παρεχομένων Υπηρεσιών Υγείας και τον ρόλο που επιτελεί η Ιατρική Πληροφορική στην υποστήριξη της λήψης Ιατρικών και Επιχειρησιακών Αποφάσεων στο περίπλοκο σύστημα "Νοσοκομείο".
Τέλος, η αφομοίωση των πλέον διαδεδομένων Τεχνικών Λύσεων, Κλινικών Εφαρμογών και χαρακτηριστικών πλευρών που αφορούν στην Λειτουργικότητα, στην Ασφάλεια και στην Διαχείριση της Ποιότητας των χρησιμοποιουμένων Μεθόδων, Συσκευών και Υλικών στο σύγχρονο Νοσοκομείο.
Το περίγραμμα της προσέγγισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:


Η ιστορική πορεία διαμόρφωσης της σημερινής Δομής του Νοσοκομείου.

Τα Eξωτερικά Ιατρεία και το Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών.
Η in vivo Διαγνωστική.
Τα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια και η Αιμοδοσία.
Η σύγχρονη Ιατρική Απεικόνιση.
Τα Χειρουργεία-Ρομποτική.
Η Ακτινοθεραπεία και άλλες Θεραπευτικές
Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Η Γενική Νοσηλευτική Μονάδα.
Οι Μονάδες Αποθεραπείας-Αποκατάστασης.
Η σύγχρονη κατ΄οίκον Φροντίδα.


Ιατρική Πληροφορική και λήψη Ιατρικών και Επιχειρησιακών Αποφάσεων στο Νοσοκομείο.

Ιατρικός Φάκελος: Ο πυρήνας των Πληροφορικών συστημάτων Υγείας.
Διαγνωστικός Συλλογισμός και Υποστήριξη Κλινικής Απόφασης.
Πληροφορ. Συστήματα (HIS, LIS, PACS-RIS, ΑΙΜS κλπ.).
Ιατρικές Κωδικοποιήσεις και Διαλειτουργικότητα.
Ανάκτηση Ιατρικής Πληροφορίας.
Διαχείριση Κόστους- DRGs.
Προμήθειες-Προδιαγραφές-Διαγωνισμοί στο Νοσοκομείο.
Ποιότητα: Πιστοποίση και Διαπίστευση.


Προστασία του περιβάλλοντος στο Νοσοκομείο.

Ακτινοπροστασία.
Χημική Ασφάλεια.
Ηλεκτρική Ασφάλεια.
Ηχορύπανση.
Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων.
Καθαριότητα-Απολύμανση-Αποστείρωση.
Αποκομιδή και διαχείριση Ακαθάρτων και Απορριμάτων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ / ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ,ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ,ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ,ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3035
  • isbn: 978-960-603-137-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00