Χορήγηση Άδειας Συμμετοχής στο Πρόγραμμα - Κάλλιπος (Αρ. 1 - 6/11/2014)

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τους ανήκοντες στην κατηγορία των Δημοσίων Υπαλλήλων ή στην κατηγορία Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου με το Δημόσιο ...

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00