Οδηγοί (Καλές Πρακτικές συγγραφής) για Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς, Κριτικούς Αναγνώστες και Συντελεστές

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης έχει συντάξει και δημοσιεύει τρεις (3) Οδηγούς, για τη δημιουργία του πρωτογενούς συγγραφικού υλικού, τη γλωσσική επιμέλεια των κειμένων και τη διαχείριση της συγγραφικής προσπάθειας, για να συνδράμει τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς, Κριτικούς Αναγνώστες και Συντελεστές) στο έργο της συγγραφής των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00