Γράφτηκε από 

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη

Βασικός στόχος του βιβλίου της Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τους τρόπους και τις σχετικές επιχειρηματικές δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο Βιβλίο αυτό θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την έννοια, τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας και τις κυριότερες δραστηριότητες της επιχείρησης, να αναπτύξουμε τα διάφορα είδη-μορφές της επιχείρησης, καθώς επίσης και την σύγχρονη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την θεωρία της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Περαιτέρω, θα αναλύσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις διαδικασίες και τεχνικές οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης μιας επιχείρησης (management), καθώς επίσης την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου και μελέτης βιωσιμότητας. Τέλος, θα εξετάσουμε, τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, τα αποτελέσματα και τις κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις της επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη αναφορά και σχετικές μελέτες περιπτώσεων και βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ και στην Ελλάδα.
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του βιβλίου αφορούν:
• Τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά και στόχους για την ανάπτυξη της επιχείρησης
• Το πλαίσιο δράσης της επιχειρηματικότητας
• Τις βασικές μορφές των επιχειρήσεων
• Τα σημαντικότερα θέματα για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
• Την θεωρία και σημασία της επιχειρηματικότητας
• Την σημασία των επιχειρήσεων
• Το πλαίσιο δράσης και την σημασία της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΡΡΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ,ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,ΜΜΕ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/693
  • isbn: 978-960-603-283-7

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00