Γράφτηκε από 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Κοινωνίας. Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στη Τουρκοκρατία. Η ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας κατά την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Τα οικονομικά προβλήματα του νέου ελληνικού κράτους. Το ζήτημα των εθνικών γαιών. Η κίνηση του εμπορίου και οι πρώτες απόπειρες εκβιομηχάνισης. Η διανομή της εθνικής γης και η ανάπτυξη των εμπορευματικών φυτειών. Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και η μεγάλη ιδιοκτησία. Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα. Η κρίση της κορινθιακής σταφίδας και η πτώχευση του νεοελληνικού κράτους. Η ανάπτυξη των νέων βιομηχανικών κέντρων και του εργατικού κινήματος – Οικονομία και κοινωνία στη διάρκεια του μεσοπολέμου – Η έλευση των προσφύγων και οι συνέπειές της - Η αγροτική μεταρρύθμιση και η διανομή της γης στους ακτήμονες – Χαρακτηριστικά της βιομηχανικής ανάπτυξης του μεσοπολέμου - Οικονομία, Κράτος και Οικονομική Πολιτική στη μεταπολεμική περίοδο – Ελληνική οικονομία και κοινωνία στην περίοδο της Μεταπολίτευσης. Από την ανάπτυξη και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα πρόθυρα της χρεωκοπίας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΑΤΡΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ,ΕΛΛΑΔΑ,190Σ-20Σ ΑΙ,ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ,ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1700
  • isbn: 978-960-603-316-2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00