Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις των ομιλητών του Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης και της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης» της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Αξιότιμοι Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς, Κριτικοί Αναγνώστες και Συντελεστές Συγγραφικής Προσπάθειας,

ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι που έχουν  παραλάβει τα έντυπα των τελικών συμβάσεων θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  25/11/2015 (ημερομηνία ταχυδρομείου), να αποστείλουν τις συμβάσεις τους, καθώς και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.  Σημειώνεται ότι,  λόγω  συγκεκριμένων χρονικών ορίων από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ, θα αποπληρωθούν μόνο οι δικαιούχοι που εγκαίρως θα αποστείλουν  τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με την ευκαιρία, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι κύριοι Συγγραφείς πρέπει να προχωρήσουν αμέσως, και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  25/11/2015 στην υποβολή αιτήματος τελικής πληρωμής, ώστε να δρομολογηθεί η διαδικασία δημιουργίας συμβάσεων των δικαιούχων.

Αξιότιμοι Κύριοι Συγγραφείς, 

Όσοι από εσάς έχετε ήδη υποβάλει (ή προτίθεστε να υποβάλετε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα) Τελική Αναφορά, πρέπει να προχωρήσετε αμέσως και στην υποβολή αιτήματος τελικής πληρωμής. Στόχος του αιτήματος τελικής πληρωμής είναι η οριστική ανάθεση ποσών αποζημίωσης για τους Κύριους Συγγραφείς, Κριτικούς Αναγνώστες, Συν-συγγραφείς τους και τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας (π.χ. γραφίστες, γλωσσικούς επιμελητές κτλ.). Η υποβολή του αιτήματος τελικής πληρωμής πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις οριστικές αμοιβές των μελών της Συγγραφικής Ομάδας, ενώ, σε περίπτωση που δεν κατατεθεί έγκαιρα ή υπάρχουν λάθη, ενδέχεται να μην καταστεί δυνατή η αποζημίωση των Δικαιούχων.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες στη συγγραφική προσπάθεια του έργου «ΚΑΛΛΙΠΟΣ»,

έχοντας και ο ίδιος συμμετάσχει σε Συγγραφική Ομάδα στο εν λόγω έργο, γνωρίζω το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται για την ολοκλήρωση  ενός ποιοτικού συγγράμματος, και μάλιστα με τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής μορφής που έχουμε θέσει. Έτσι, το συμβατικό μας όριο, της 31ης Οκτωβρίου, είναι πράγματι ασφυκτικό.

Προσδοκούσαμε να λάβουμε μια παράταση του φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015 και μια αντίστοιχη παράταση (πέραν του Δεκεμβρίου) για την ολοκλήρωση και της οικονομικής διαχείρισης. Δυστυχώς, αυτό που προέκυψε κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχαμε για το θέμα αυτό με τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, συνοψίζεται στο εξής:

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την «αναφορά σε μαθησιακό υλικό για το οποίο δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η ενσωμάτωση στο αρχείο του συγγράμματος» (δείτε εδώ), η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης επιθυμεί να ενημερώσει τις Συγγραφικές Ομάδες για δύο νέες λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

Σελίδα 5 από 15

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00