Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις για την αποπληρωμή στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς

Οι πληρωμές των Κύριων Συγγραφέων και των Κριτικών Αναγνωστών, στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς, πραγματοποιούνται για τις Συγγραφικές Ομάδες των οποίων η Ενδιάμεση Αναφορά έχει εγκριθεί με επιτυχία και έχουν παραληφθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης εντός των ορισθεισών προθεσμιών.

- Επιπλέον, σε ότι αφορά τους Συν-συγγραφείς και τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή τους, πάντα στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς, ήταν η κατάθεση σχετικού αιτήματος Ενδιάμεσης Πληρωμής από τον Κύριο Συγγραφέα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης και η παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ειδικά για τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας, πλέον των ως άνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή, προς την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης, της Αναφοράς Εργασιών και των αντίστοιχων παραδοτέων (βλ. παρακάτω). 

Αξιότιμα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων της Δράσης «Κάλλιπος»,

σας ενημερώνουμε ότι, αφού λάβαμε υπόψη τα αποτελέσματα των γλωσσικών ελέγχων των κειμένων που έχουν ήδη «κατατεθεί» στην Τελική Αναφορά, κρίνουμε επιβεβλημένη την προσθήκη Συντελεστή γλωσσικής επιμέλειας / γλωσσικού επιμελητή, ώστε να διασφαλιστεί ότι, πριν την υποβολή της Τελικής Αναφοράς τους, όλες οι Συγγραφικές Ομάδες θα έχουν συμμορφωθεί με τα ισχύοντα στην «αλυσίδα» εργασιών της εκδοτικής παραγωγής: διαμόρφωση του Πρωτογενούς Υλικού βάσει «τεχνικών» προδιαγραφών, γλωσσική επιμέλεια, γραφιστική επιμέλεια ή/και τεχνική επεξεργασία

Οι παρακάτω κατηγορίες Κύριων Συγγραφέων, Συν-συγγραφέων και Κριτικών Αναγνωστών οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο Αρωγής της Δράσης: 

  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες για τους οποίους επίκειται η συνταξιοδότηση κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη Δράση «Κάλλιπος» (έως και τις 30/10/2015).
  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες που έχουν πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί και δεν έχουν ενημερώσει τη Δράση (και συνακόλουθα το Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης).
  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και διαθέτουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ).

Αξιότιμοι Συγγραφείς, Συν-Συγγραφείς, Κριτικοί Αναγνώστες και Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας,

σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η αποπληρωμή των συμβάσεων που έχουν αποσταλεί στον ΕΛΚΕ ΕΜΠ από τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων, στο πλαίσιο της υποβολής Ενδιάμεσης Αναφοράς, η οποία και θα ολοκληρωθεί  σύντομα και ανάλογα  με τη ροή χρηματοδότησης από τη Διαχειριστική Αρχή της Δράσης.

Τα ηλεκτρονικά συγγράμματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Δράσης «Κάλλιπος» θα καταχωρίζονται στη γενική βάση συγγραμμάτων «Εύδοξος», σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ανάρτησή τους στο αποθετήριο «Κάλλιπος», με ευθύνη της Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης (ΚΟΥ) της Δράσης.

Σελίδα 6 από 15

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00