Ανακοινώσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες στη συγγραφική προσπάθεια του έργου «ΚΑΛΛΙΠΟΣ»,

έχοντας και ο ίδιος συμμετάσχει σε Συγγραφική Ομάδα στο εν λόγω έργο, γνωρίζω το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται για την ολοκλήρωση  ενός ποιοτικού συγγράμματος, και μάλιστα με τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής μορφής που έχουμε θέσει. Έτσι, το συμβατικό μας όριο, της 31ης Οκτωβρίου, είναι πράγματι ασφυκτικό.

Προσδοκούσαμε να λάβουμε μια παράταση του φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015 και μια αντίστοιχη παράταση (πέραν του Δεκεμβρίου) για την ολοκλήρωση και της οικονομικής διαχείρισης. Δυστυχώς, αυτό που προέκυψε κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχαμε για το θέμα αυτό με τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, συνοψίζεται στο εξής:

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την «αναφορά σε μαθησιακό υλικό για το οποίο δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η ενσωμάτωση στο αρχείο του συγγράμματος» (δείτε εδώ), η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης επιθυμεί να ενημερώσει τις Συγγραφικές Ομάδες για δύο νέες λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

Προϋποθέσεις για την αποπληρωμή στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς

Οι πληρωμές των Κύριων Συγγραφέων και των Κριτικών Αναγνωστών, στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς, πραγματοποιούνται για τις Συγγραφικές Ομάδες των οποίων η Ενδιάμεση Αναφορά έχει εγκριθεί με επιτυχία και έχουν παραληφθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης εντός των ορισθεισών προθεσμιών.

- Επιπλέον, σε ότι αφορά τους Συν-συγγραφείς και τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή τους, πάντα στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς, ήταν η κατάθεση σχετικού αιτήματος Ενδιάμεσης Πληρωμής από τον Κύριο Συγγραφέα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης και η παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ειδικά για τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας, πλέον των ως άνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή, προς την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης, της Αναφοράς Εργασιών και των αντίστοιχων παραδοτέων (βλ. παρακάτω). 

Αξιότιμα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων της Δράσης «Κάλλιπος»,

σας ενημερώνουμε ότι, αφού λάβαμε υπόψη τα αποτελέσματα των γλωσσικών ελέγχων των κειμένων που έχουν ήδη «κατατεθεί» στην Τελική Αναφορά, κρίνουμε επιβεβλημένη την προσθήκη Συντελεστή γλωσσικής επιμέλειας / γλωσσικού επιμελητή, ώστε να διασφαλιστεί ότι, πριν την υποβολή της Τελικής Αναφοράς τους, όλες οι Συγγραφικές Ομάδες θα έχουν συμμορφωθεί με τα ισχύοντα στην «αλυσίδα» εργασιών της εκδοτικής παραγωγής: διαμόρφωση του Πρωτογενούς Υλικού βάσει «τεχνικών» προδιαγραφών, γλωσσική επιμέλεια, γραφιστική επιμέλεια ή/και τεχνική επεξεργασία

Οι παρακάτω κατηγορίες Κύριων Συγγραφέων, Συν-συγγραφέων και Κριτικών Αναγνωστών οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο Αρωγής της Δράσης: 

  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες για τους οποίους επίκειται η συνταξιοδότηση κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη Δράση «Κάλλιπος» (έως και τις 30/10/2015).
  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες που έχουν πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί και δεν έχουν ενημερώσει τη Δράση (και συνακόλουθα το Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης).
  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και διαθέτουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ).
Σελίδα 7 από 16

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00