Ανακοινώσεις

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης έχει αναρτήσει τον Οδηγό γλωσσικής επιμέλειας για Συγγραφικές Ομάδες (β΄ έκδοση) για να συνδράμει τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς, Κριτικούς Αναγνώστες και Συντελεστές) της Δράσης στο έργο της συγγραφής των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, ενόψει και της Τελικής Αναφοράς.

Υπενθύμιση

24 / 07 / 2015

Σας υπενθυμίζουμε ότι, στη περίπτωση που η πρότασή σας ανήκει στις εγκεκριμένες προτάσεις των οποίων η Ενδιάμεση Αναφορά έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, και δεν έχει υποβληθεί εκ μέρους σας αίτημα ενδιάμεσης πληρωμής, καθίσταται αδύνατη η αποπληρωμή των Συν-συγγραφέων της πρότασής σας.

Στην ανακοίνωση που ακολουθεί παρατίθενται: α) βασικές συμβουλές που αφορούν στην ενσωμάτωση οπτικού υλικού (εικόνων και διαγραμμάτων) στο ηλεκτρονικό σύγγραμμα, β) οδηγίες i) αναγνώρισης της πατρότητας του δημιουργού εικόνων, ii) αδειοδότησης της εικόνας κατά τη βούληση του δημιουργού/δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας, iii) αρχειοθέτησης του αδειοδοτημένου υλικού και γ) δικτυακοί τόποι στους οποίους μπορείτε να εντοπίσετε εικόνες  που αδειοδοτούνται με άδειες ανοικτού περιεχομένου ή που αποτελούν κοινό κτήμα.

Η Δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» σας ενημερώνει ότι, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα υποψήφιων συγγραφέων για παράταση της προθεσμίας της Γενικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6η Πρόσκληση) της Δράσης, ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αναφοράς για τα υπό ανάπτυξη συγγράμματα είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης (https://submit.kallipos.gr).

Η υποβολή της Τελικής Αναφοράς θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο Σύμφωνο ανάθεσης συγγραφής/κριτικής ανάγνωσης κάθε συγγράμματος. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Τελικής Αναφοράς μέσω του ΠΣ της Δράσης, για όλα τα συγγράμματα, είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2015.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για μια επιτυχημένη Τελική Αναφορά είναι οι εξής:

Σελίδα 9 από 15

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00