Ανακοινώσεις

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» έχει συντάξει και δημοσιεύει έναν «Οδηγό Εκμετάλλευσης Φωτογραφιών» για τους συγγραφείς της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ, ώστε οι τελευταίοι να ενημερωθούν για την επιτρεπόμενη χρήση φωτογραφιών σύμφωνα με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με δεδομένο το γεγονός ότι πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της συγγραφικής προσπάθειας (τέλος Σεπτεμβρίου 2015), σας ενημερώνουμε ότι:

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης (ΚΟΥ) της Δράσης έχει δημιουργήσει και αναρτήσει επτά (7) βίντεο και έναν Οδηγό σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά τη διαδικασία της σελιδοποίησης ενός συγγράμματος με στόχο την επιτυχή εξαγωγή του σε μορφότυπο (format) EPUB μέσα από το εμπορικό λογισμικό του Adobe InDesign. 

Τα εν λόγω βίντεο και ο Οδηγός δημιουργήθηκαν με στόχο να συνδράμουν τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» κατά το στάδιο επεξεργασίας και εξαγωγής των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οδηγός δημιουργίας Πρωτογενούς Υλικού, οι Οδηγίες για Συγγραφείς, καθώς και ο Φάκελος Κατάθεσης Υλικού, που εμφανίζονται στην αντίστοιχη ενότητα «Συγγραφείς» (Πατήστε εδώ) του ιστότοπου της Δράσης «Κάλλιπος», έχουν επικαιροποιηθεί.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις των ομιλητών στο τρίτο «Σεμινάριο Ενημέρωσης μελών Συγγραφικών Ομάδων και Συντελεστών Συγγραφικής Προσπάθειας» της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2015, στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Σελίδα 10 από 15

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00