Ανακοινώσεις

Με δεδομένη την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Τελικής Αναφοράς, παραθέτουμε παρακάτω τις δύο (2) βασικές τεχνικές επιλογές που σας συστήνονται για την παραπομπή, εντός του κειμένου, σε μαθησιακό υλικό (π.χ. Βίντεο, Ήχος, Εικόνα, Διαδραστικό αντικείμενο κ.λπ.) το οποίο δεν είναι ενσωματωμένο στο σύγγραμμά σας, τόσο στο μορφότυπο pdf όσο και στο μορφότυπο epub/html5.

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης έχει δημιουργήσει κάποιες επιπλέον ενδεικτικές προτάσεις για τον σχεδιασμό των εξωφύλλων των συγγραμμάτων σε μορφότυπο .indd, προκειμένου να συνδράμει τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Συντελεστές) στο έργο της δημιουργίας των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

Τα πρότυπα (templates) των εξωφύλλων μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Συγγραφικές Ομάδες (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς) που το επιθυμούν, καθώς και από τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας στους οποίους έχει ανατεθεί η γραφιστική επιμέλεια συγγραμμάτων της Δράσης. Τα χρώματα και τα μεγέθη των γραμμάτων που έχουν οριστεί σ’ αυτά είναι ενδεικτικά και μπορούν να αλλαχτούν κατά περίπτωση.

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης έχει αναρτήσει τον Οδηγό γλωσσικής επιμέλειας για Συγγραφικές Ομάδες (β΄ έκδοση) για να συνδράμει τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς, Κριτικούς Αναγνώστες και Συντελεστές) της Δράσης στο έργο της συγγραφής των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, ενόψει και της Τελικής Αναφοράς.

Υπενθύμιση

24 / 07 / 2015

Σας υπενθυμίζουμε ότι, στη περίπτωση που η πρότασή σας ανήκει στις εγκεκριμένες προτάσεις των οποίων η Ενδιάμεση Αναφορά έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, και δεν έχει υποβληθεί εκ μέρους σας αίτημα ενδιάμεσης πληρωμής, καθίσταται αδύνατη η αποπληρωμή των Συν-συγγραφέων της πρότασής σας.

Στην ανακοίνωση που ακολουθεί παρατίθενται: α) βασικές συμβουλές που αφορούν στην ενσωμάτωση οπτικού υλικού (εικόνων και διαγραμμάτων) στο ηλεκτρονικό σύγγραμμα, β) οδηγίες i) αναγνώρισης της πατρότητας του δημιουργού εικόνων, ii) αδειοδότησης της εικόνας κατά τη βούληση του δημιουργού/δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας, iii) αρχειοθέτησης του αδειοδοτημένου υλικού και γ) δικτυακοί τόποι στους οποίους μπορείτε να εντοπίσετε εικόνες  που αδειοδοτούνται με άδειες ανοικτού περιεχομένου ή που αποτελούν κοινό κτήμα.

Σελίδα 10 από 16

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00