Ανακοινώσεις

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης (ΚΟΥ) της Δράσης έχει δημιουργήσει και αναρτήσει επτά (7) βίντεο και έναν Οδηγό σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά τη διαδικασία της σελιδοποίησης ενός συγγράμματος με στόχο την επιτυχή εξαγωγή του σε μορφότυπο (format) EPUB μέσα από το εμπορικό λογισμικό του Adobe InDesign. 

Τα εν λόγω βίντεο και ο Οδηγός δημιουργήθηκαν με στόχο να συνδράμουν τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» κατά το στάδιο επεξεργασίας και εξαγωγής των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οδηγός δημιουργίας Πρωτογενούς Υλικού, οι Οδηγίες για Συγγραφείς, καθώς και ο Φάκελος Κατάθεσης Υλικού, που εμφανίζονται στην αντίστοιχη ενότητα «Συγγραφείς» (Πατήστε εδώ) του ιστότοπου της Δράσης «Κάλλιπος», έχουν επικαιροποιηθεί.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις των ομιλητών στο τρίτο «Σεμινάριο Ενημέρωσης μελών Συγγραφικών Ομάδων και Συντελεστών Συγγραφικής Προσπάθειας» της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2015, στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Ύστερα από ερωτήματα που υπέβαλαν Κύριοι συγγραφείς, για το εάν επιτρέπεται η αποθήκευση τμήματος του Συγγράμματος που θα κατατεθεί στο Αποθετήριο «Κάλλιπος» στον χώρο «Έγγραφα» της πλατφόρμας e-class, σας ενημερώνουμε ότι ο/η Κύριος/α Συγγραφέας δύναται να το κάνει με αναφορά της πηγής δημοσίευσης «Ελληνικός Ακαδημαϊκός Συσσωρευτής» και του υπερσυνδέσμου (http://repository.kallipos.gr) αυτής, συνοδεία του ακόλουθου κειμένου:

Μετά τον πρώτο έλεγχο και την έγκριση των ενδιάμεσων αναφορών που έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των εγκεκριμένων προτάσεων, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης παραθέτει κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τα κάτωθι:

Σελίδα 11 από 15

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00