Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα διεξαχθεί το τρίτο «Σεμινάριο Ενημέρωσης μελών Συγγραφικών Ομάδων και Συντελεστών Συγγραφικής Προσπάθειας» σε συνεργασία με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Οι ενότητες του σεμιναρίου καλύπτουν διαχειριστικά θέματα, τις διαδικασίες υποβολής ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς, καθώς και θέματα γραφιστικής επεξεργασίας, γλωσσικής επιμέλειας και νομικά ζητήματα. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Συγγραφικές Ομάδες και  Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις των ομιλητών στο δεύτερο «Σεμινάριο Ενημέρωσης μελών Συγγραφικών Ομάδων και Συντελεστών Συγγραφικής Προσπάθειας Ιδρυμάτων Βορείου Ελλάδος» της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2015, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις των ομιλητών στη πρώτη «Συνάντηση ενημέρωσης για τεχνικά θέματα στο πλαίσιο δημιουργίας ψηφιακών βιβλίων» της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2015, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις των ομιλητών στο πρώτο «Σεμινάριο Ενημέρωσης Συγγραφικών Ομάδων» της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ που πραγματοποιήθηκε στις 03-04-2015, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί το δεύτερο «Σεμινάριο Ενημέρωσης μελών Συγγραφικών Ομάδων και Συντελεστών Συγγραφικής Προσπάθειας Ιδρυμάτων Βορείου Ελλάδος». Οι ενότητες του σεμιναρίου καλύπτουν διαχειριστικά θέματα, τις διαδικασίες υποβολής ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς, καθώς και θέματα γραφιστικής επεξεργασίας και νομικά ζητήματα. 

Το σεμινάριο απευθύνεται στις Συγγραφικές Ομάδες και τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας των οποίων ο Κύριος Συγγραφέας προέρχεται από τα Ιδρύματα της Βορείου Ελλάδος.

Σελίδα 12 από 15

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων



Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00