Ανακοινώσεις

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τους ανήκοντες στην κατηγορία των Δημοσίων Υπαλλήλων ή στην κατηγορία Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου με το Δημόσιο ...

Σελίδα 15 από 15

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00