Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι Οδηγίες για Συγγραφείς και ο Φάκελος Κατάθεσης Υλικού που εμφανίζονται στην αντίστοιχη ενότητα (Συγγραφείς) του ιστότοπου της  Δράσης "Κάλλιπος" έχουν επικαιροποιηθεί (τελευταία ενημέρωση στις 25/11/2014),

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης έχει συντάξει και δημοσιεύει τρεις (3) Οδηγούς, για τη δημιουργία του πρωτογενούς συγγραφικού υλικού, τη γλωσσική επιμέλεια των κειμένων και τη διαχείριση της συγγραφικής προσπάθειας, για να συνδράμει τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς, Κριτικούς Αναγνώστες και Συντελεστές) στο έργο της συγγραφής των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τους ανήκοντες στην κατηγορία των Δημοσίων Υπαλλήλων ή στην κατηγορία Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου με το Δημόσιο ...

Σελίδα 16 από 16

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00