Σημαντικά Νέα

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) σάς ενημερώνει ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το μεγαλύτερο ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης, μέσω του οποίου διατίθενται, ελεύθερα, συγγράμματα για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» (repository.kallipos.gr) είναι το πρώτο Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης μέσω του οποίου διατίθενται περισσότερα από 500 -αξιολογημένα και υψηλής ποιότητας- επιστημονικά συγγράμματα. Το υλικό του Αποθετηρίου προορίζεται για χρήση από φοιτητές, ερευνητές, πανεπιστημιακούς, την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα, γενικότερα, καθώς και το ευρύ κοινό. Το πλήρες κείμενο του συνόλου των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων (και των μαθησιακών αντικειμένων τους) είναι αναζητήσιμο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Αποθετηρίου, ενώ προσφέρονται και δυνατότητες πλοήγησης στα περιεχόμενά του με βάση θεματικές κατηγορίες, συγγραφείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Σ' αυτό το πλαίσιο, και με γνώμονα την οργάνωση και ενίσχυση της ελεύθερης διάθεσης σύγχρονου επιστημονικού/εκπαιδευτικού περιεχομένου με καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης, καθώς και τον περαιτέρω εμπλουτισμό του Αποθετηρίου «Κάλλιπος», ο ΣΕΑΒ καλεί όλα τα μέλη ΔΕΠ που διαθέτουν υλικό άμεσα αξιοποιήσιμο σε μαθήματα που διδάσκονται στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ (π.χ. συγγράμματα με καθεστώς αυτο-έκδοσης ή πανεπιστημιακές σημειώσεις) να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο (210-7724489) ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησής του.
Το επιστημονικό υλικό όλων των υποβολών θα εξεταστεί από την αρμόδια (για το θεματικό πεδίο του συγγράμματος) Θεματική Επιτροπή (δείτε πιο κάτω «καλές πρακτικές» υποβολής υλικού), ενώ, πριν την «ανάρτησή» του στο Αποθετήριο «Κάλλιπος», το προσωπικό του ΣΕΑΒ θα συνδράμει τους πανεπιστημιακούς στη μετατροπή του Πρωτογενούς Υλικού τους σε ηλεκτρονική μορφή συμβατή με τις τεθειμένες -από τη Δράση- προδιαγραφές συγγραφής, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών γραφιστικής, γλωσσικής επιμέλειας και τεχνικής επεξεργασίας.  
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, καθώς και για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά και με το καθεστώς διάθεσης των συγγραμμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής στα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να στείλετε το πλήρες συγγραφικό υλικό σας (αρχεία Πρωτογενούς Υλικού), και η Υπηρεσία «Κάλλιπος» θα προβεί σε ενδελεχή έλεγχο και θα σας επιστρέψει μια ολοκληρωμένη αναφορά για την κατάσταση του συγγράμματός σας. Εφόσον, εγκριθεί προς δημοσίευση στο Αποθετήριο «Κάλλιπος», ο ΣΕΑΒ θα παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες γραφιστικής, γλωσσικής επιμέλειας και τεχνικής επεξεργασίας.       
 «Καλές πρακτικές» υποβολής συγγραφικού υλικού
  • Το ολοκληρωμένο σύγγραμμα να καλύπτει ένα επιστημονικό/θεματικό πεδίο μιας Θεματικής Περιοχής και να σχετίζεται με τη διδασκαλία ενός μαθήματος (προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού) Ακαδημαϊκού Τμήματος.
  • Το υλικό του συγγράμματος να μην υπόκειται σε οιαδήποτε νομική δέσμευση (παραχώρηση δικαιωμάτων σε εκδότη, φωτογραφίες ή σχήματα τρίτων, υλικό τρίτων κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάρτηση του υλικού στο Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι η εκκαθάριση όλων των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.
  • Το υλικό να είναι οργανωμένο σε κεφάλαια, να περιλαμβάνει βιβλιογραφία συνολική ή/και ανά κεφάλαιο (π.χ. παραπομπές και αναφορές ή/και βιβλιογραφικό οδηγό για περαιτέρω μελέτη), γλωσσάριο/-α επιστημονικών όρων (π.χ. πίνακα συντομεύσεων-ακρωνύμια, «ευρετήριο») κ.λπ.
  • Το κείμενό του να είναι γλωσσικά επιμελημένο, τεχνικά προσεγμένο (π.χ. σχήματα σε υψηλή ανάλυση, πίνακες, ενιαία αρίθμηση, Πρωτογενές Υλικό σε μορφή Microsoft Word, Adobe In Design, Latex).

Επιπλέον, επιθυμητά στοιχεία είναι τα εξής: σύνοψη, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα/στόχοι, ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης (και οι απαντήσεις τους), πολυμεσικό ή διαδραστικό υλικό, λοιπές δραστηριότητες κ.ά.

Η Δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» σας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 ξεκινά νέα περίοδος υποβολής προτάσεων για ηλεκτρονικά βιβλία, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα Πρόσκληση, δηλ. τη Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6η Πρόσκληση) της Δράσης. Η περίοδος υποβολής εκτείνεται έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Κύριοι δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Καθηγητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Ερευνητές από Ερευνητικά κέντρα (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), καθώς και άλλες ειδικές κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζεται στους όρους της Πρόσκλησης.

Υπογραμμίζεται ότι στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων, ελεύθερης πρόσβασης, με υλικό προς αξιοποίηση στη διδασκαλία μαθημάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης, «Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφή ηλεκτρονικών βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης», καλούνται οι υποψήφιοι συγγραφείς να υποβάλουν προτάσεις για βιβλία είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, που να καλύπτουν την ύλη ενός η περισσότερων μαθημάτων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, με θεματολογία που να εμπίπτει σε οποιαδήποτε επιστημονική κατηγορία.

Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι οι προτάσεις αυτές δεν δύνανται να λάβουν χρηματοδότηση στην παρούσα φάση υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης. Ωστόσο, θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την υποβολή πρότασης, εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/ΣΕΑΒ,  για χρηματοδότηση μιας νέας Πράξης.

Η Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφή ηλεκτρονικών βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης και το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων της, η πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες, παρατίθενται στη συνέχεια. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο της Δράσης προηγείται,  υποχρεωτικά, της υποβολής προτάσεων. Προσοχή, δεν επανεγγράφονται οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δράσης «Κάλλιπος».

Για υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την υποβολή προτάσεων συγγραφής και την εγγραφή στο Μητρώο της Δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο (210-772 4489) ή να εξυπηρετούνται μέσω online επικοινωνίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Η Δράση υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

 

Υλικό πρόσκλησης:

  1. Αρχείο 6ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (αρχείο pdf, 508 KB)
  2. Παράρτημα I – Σχέδιο Πρότασης (αρχείο pdf, 515 KB)
  3. Παράρτημα ΙΙ – Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο (αρχείο pdf, 1.7 MB)
  4. Παράρτημα IΙΙ – Οδηγίες Υποβολής Πρότασης (αρχείο pdf, 842 KB)

 Σύνολο Εγγράφων Πρόσκλησης (4 αρχεία pdf, 3.5 MB)


 

Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνουμε ότι οι συγγραφείς της Δράσης «Κάλλιπος» έχουν ξεκινήσει τη διάχυση της πληροφορίας για το σημαντικότερο  επίτευγμα της Δράσης:  το Ψηφιακό Αποθετήριο του «Κάλλιπου»  το οποίο αποτελεί την πιο αξιόλογη προσπάθεια εισαγωγής του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου-συγγράμματος στην Εκπαίδευση. 

Στην εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης φιλοξενείται  συνέντευξη μέλους της Δράσης για την εμπειρία του ως συγγραφέα του «Κάλλιπου» και αναλυτικές απόψεις για τη Δράση στην οποία συμμετείχε.

Για να διαβάσετε όλη τη συνέντευξη πατήστε εδώ.

Ημερίδα για την Ανοικτή Εκπαίδευση στις 12 Μαρτίου στο Αμφιθέατρο Ι. Δρακόπουλος, Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00