1η Πρόσκληση

Στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Πρόσκλησης, «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική», έχουν υποβληθεί διακόσιες ενενήντα πέντε (295) προτάσεις, εκ των οποίων οι διακόσιες ογδόντα μία (281) προκρίθηκαν για αξιολόγηση με συγκριτική βαθμολογική κατάταξη.

Μετά το πέρας της διαδικασίας της αξιολόγησης, διακόσιες δεκατρείς (213) προτάσεις έχουν κριθεί ώριμες για χρηματοδότηση, έχουν λάβει, δηλαδή, βαθμολογία μεγαλύτερη από 2,5 ή ίση με 2,5. Από αυτές, οι εκατόν πενήντα (150) είναι άμεσα χρηματοδοτούμενες, ενώ οι εξήντα (60) χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες και δύνανται να χρηματοδοτούνται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των υπόλοιπων Θεματικών Προσκλήσεων και τη διαδικασία αποδοχής της ανάθεσης για συγγραφή βιβλίου από τους Κύριους Συγγραφείς των άμεσα χρηματοδοτούμενων προτάσεων, καθώς και αξιοποιώντας ενδεχόμενη επέκταση χρηματοδότησης της Δράσης. Τρεις (3) προτάσεις δε χρηματοδοτούνται, για λόγους μη συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης. Τέλος, οι υπόλοιπες εξήντα οκτώ (68) προτάσεις έχουν κριθεί μη ώριμες για χρηματοδότηση. Οι Κύριοι Συγγραφείς αυτών των προτάσεων, αφού ενσωματώσουν στις προτάσεις τους τις απαραίτητες διορθώσεις, θα μπορούν να τις υποβάλουν εκ νέου, σε μελλοντική Πρόσκληση.

Εν προκειμένω, οι Κύριοι Συγγραφείς μπορούν να εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, από όπου μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις λεπτομέρειες της αξιολόγησης των προτάσεών τους.

Ειδικότερα, οι Κύριοι Συγγραφείς των άμεσα χρηματοδοτούμενων προτάσεων οφείλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να δηλώσουν εάν αποδέχονται ή όχι την ανάθεση για τη συγγραφή του βιβλίου, μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης. Σε περίπτωση μη απάντησης ή μη αποδοχής θα επιλέγεται για χρηματοδότηση η πρώτη σε σειρά επιλαχούσα πρόταση κ.ο.κ.

 
Πίνακας 1 – Προτάσεις ώριμες για χρηματοδότηση – Άμεση χρηματοδότηση (Αρχείο PDF)

Πίνακας 2 - Προτάσεις ώριμες για χρηματοδότηση – Επιλαχούσες (Αρχείο  PDF)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) σάς ενημερώνει ότι παρατείνεται έως τις 15 Οκτωβρίου 2013 η περίοδος υποβολής προτάσεων για ηλεκτρονικά βιβλία στη Θεματική Περιοχή «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική», στο πλαίσιο της πρώτης Πρόσκλησης της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» (Ε.Α.Η.Σ.Β.).

Κύριοι δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Καθηγητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και άλλες ειδικές κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζεται στους όρους της Πρόσκλησης.

Υπογραμμίζεται ότι στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων, ελεύθερης πρόσβασης, με υλικό προς αξιοποίηση στη διδασκαλία μαθημάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), οπότε, στο άμεσο μέλλον, θα δημοσιευτούν και νέες Προσκλήσεις στα υπόλοιπα θεματικά πεδία, ώστε να καλυφθεί όλο το φάσμα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Α.Ε.Ι.

Η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συγγραφή ηλεκτρονικών βιβλίων και το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων της, η πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες παρατίθενται στη συνέχεια. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο της Δράσης προηγείται υποχρεωτικά της υποβολής προτάσεων.

Για υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην υποβολή προτάσεων συγγραφής και στην εγγραφή στο Μητρώο της Δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο (210-772 4489) ή να εξυπηρετούνται μέσω online επικοινωνίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Υλικό πρόσκλησης:

  1. Αρχείο 1ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (αρχείο pdf, 607 KB)
  2. Παράρτημα I –Τμήματα-Κατηγορίες (αρχείο pdf, 544 KB)
  3. Παράρτημα IΙ –Σχέδιο πρότασης (αρχείο pdf, 470 KB)
  4. Παράρτημα IΙΙ –Οδηγίες για συγγραφείς (αρχείο pdf, 695 KB)
  5. Παράρτημα ΙV  – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και
    Άδεια Εκμετάλλευσης(αρχείο pdf, 365 ΚΒ)
  6. Παράρτημα V – Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο (αρχείο pdf, 7.8 ΜΒ)
  7. Παράρτημα VI – Οδηγίες Υποβολής Πρότασης (αρχείο pdf, 8.2 MB)
  8. Παράρτημα VII - Οδηγός Αξιολόγησης (αρχείο pdf, 462 ΚΒ)

 

 

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00