ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΕΠ) - OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) LIST

Ένας Ανοικτός Κατάλογος με Πλατφόρμες και Αποθετήρια που φιλοξενούν περιεχόμενο Ανοικτής Πρόσβασης, για συνδρομή των χρηστών στον εντοπισμό Ανοικτού Περιεχομένου.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΕΠ - OER METAFINDERS
Εργαλεία αναζήτησης που διευκολύνουν τον εντοπισμό ανοικτού περιεχομένου μέσα από Πλατφόρμες.

 1. Maryland Open Source Textbook Commons (MOST)
 2. Mason OER Metafinder
 3.
OASIS
________________________________________
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΑΕΠ - OER REPOSITORIES
Αποθετήρια -από ένα ευρύ φάσμα Εκδοτών και Πηγών- που φιλοξενούν Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.

 4. Open Textbook Library
 5. OER Commons - Open Textbooks
 6.
BC Campus OpenEd
 7.
The Orange Grove: Florida’s Open Educational Resources
 8.
Merlot Open Textbooks Collection
 9.
Galileo: Open Learning Materials
10.
GoOpenVa
11.
Manitoba Open Textbook Initiative
12.
RMIT University OER - Textbooks
13. Open Library Ontario
14. OpenLibra
15.
LibreTexts
16. OAPEN
17.
DOAB
18. ULibros

________________________________________
________________________________________

ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΕΠ - OER PUBLISHERS
Συλλογές Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων από μεμονωμένους Εκδότες ή Παρόχους.

19. Open Book Publishers - Textbooks
      Άδεια: CC-BY
20. Open SUNY Textbooks
      Άδεια: CC-BY
21. OpenStax
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
22. MIT Open Courseware Online Textbook
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
23. Saylor Academy Open Textbooks
      Άδεια: CC BY-NC-SA 3.0 (εκτός αν ισχύει άλλη αδειοδότηση).
24. University of Minnesota Open Textbooks
      Άδεια: CC-BY
25. La Trobe University E-Bureau
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
26. Virginia Tech Open Textbooks
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
27. Lumen
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC

________________________________________
ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - OPEN ACCESS PUBLISHERS
Εκδότες Μονογραφιών Ανοικτής Πρόσβασης και επιμελημένων Συλλογών.

28. Punctum books
29. Mattering Press
30. Open Humanities Press
31. Meson Press
32. Open Book Publishers
33. UCL Press
34. University of Huddersfield
35. Goldsmiths Press
36. Cardiff University Press
37. University of Westminster
38. Sydney University Press
39. University of Wisconsin-Madison
40. MIT Press Open
41. Open Square - NYU Press
42. Cornell Open
43. Athabasca University Press OA
44. Berghan Books
45. UC Press Luminos
46. University of Pittsburgh Press Digital Editions
47. Penn State University Press - Unlocked
48. Lever Press
49. Amherst College Press
50. University of Michigan Press
________________________________________
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΕΠ - SUBJECT-SPECIFIC OER REPOSITORIES AND PUBLISHERS
Αποθετήρια και Εκδότες Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων σε συγκεκριμένες Θεματικές.

51. Lyryx
Θεματικές: Μαθηματικά, Business και Οικονομία
52. Language Science Press
Άδειες: CC BY
53. E-International Relations (E-IR)
Θεματική: Διεθνείς Σχέσεις
Άδειες: Διάφορες άδειες CC
54. American Institute of Mathematics Open Textbooks Initiative
Άδειες: Διάφορες CC-BY
Μερικοί τίτλοι διαθέσιμοι σε γλώσσες πλέον της αγγλικής.
55. The WAC Clearinghouse Writing Resources
Άδειες: Διάφορες άδειες CC.

________________________________________
ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΕΠ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ - CURATED LISTS OF OER BY SUBJECT
Κατάλογοι Ιδρυμάτων με Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους ανά Θεματική.

56. Sacred Heart (επιμελημένος κατάλογος με τίτλους Ανοικτής Πρόσβασης)
57. Community College Consortium for Open Educational Resources (CCCOER)
58. Open Textbook Initiative (επιμελημένος κατάλογος)
59. Springer Nature (επιμελημένος κατάλογος με συγγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης)
60. Open Culture (συγγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης ανά Θεματική)
61. Marshall Library’s Open Economic Subject Repositories list
62. Eastern Michigan
________________________________________

Πηγή: Open Book Publishers
(βλ. σχετικά https://oer-obp.pubpub.org/pub/wac0y6kx/release/12 και στο συνημμένο pdf).

Τελευταία επικαιροποίηση Πηγής: Νοέμβριος, 2020 (όπου αναφέρεται ο όρος επιμέλεια,
αφορά επιμέλεια από την πηγή προέλευσης).
Άδεια: Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Συλλογές/Αποθετήρια με Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (Open Educational Resoures / OER), και ξενόγλωσσα ανοικτά ηλεκτρονικά συγγράμματα (open textbooks)

Open SUNY Textbooks https://textbooks.opensuny.org/SUNY OER Services Catalog https://courses.lumenlearning.com/catalog/suny
   Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Τέχνες, Εκπαίδευση, Αγγλικά, Υγεία, Τεχνολογία Πληροφοριών, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες.

OASIS https://oasis.geneseo.edu/
  Εργαλείο αναζήτησης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) σε 117 πηγές.

Open Textbook Library https://open.umn.edu/opentextbooks/
  (βιβλία αξιολογημένα/reviewed)

OpenStax https://openstax.org/subjects
  (βιβλία αξιολογημένα/peer-reviewed)
  Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες.

OER Commons https://www.oercommons.org/browse?f.material_types=textbook
  Αποθετήριο με περισσότερους από 73.000 Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.

DOAB: Directory of Open Access Books https://www.doabooks.org/doab?func=subjectTree&uiLanguage=en
  (βιβλία αξιολογημένα/peer-reviewed)

MIT Online Textbooks http://ocw.mit.edu/courses/online-textbooks/
  Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Τέχνες, Επιστήμες Μηχανικών, Τεχνολογία Πληροφοριών, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσες (World Languages).

OpenTextBookStore http://www.opentextbookstore.com/catalog.php
  Βιβλία Μαθηματικών (math courses).

Community College Consortium for Open Educational Resources (CCCOER) https://www.cccoer.org/learn/find-oer/

Lansing Community College - OER by Discipline http://libguides.lcc.edu/oer/discipline
  Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Τέχνες, Business, Αγγλικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες. 

Open Oregon Educational Resources https://openoregon.pressbooks.pub/
  Βιβλία από το έργο Open Oregon (αφορούν κυρίως τα πρώτα έτη σπουδών).

BCcampus OpenEd https://open.bccampus.ca/find-open-textbooks/
  (βιβλία αξιολογημένα/peer-reviewed) Συλλογή British Columbia.

Πηγή: προσαρμογή από https://fredonia.libguides.com/oer/textbooks (τελευταία επικαιροπ. Απρίλιος 2020)

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00