Ανακοινώσεις

Αξιότιμοι Κύριοι Συγγραφείς, 

Όσοι από εσάς έχετε ήδη υποβάλει (ή προτίθεστε να υποβάλετε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα) Τελική Αναφορά, πρέπει να προχωρήσετε αμέσως και στην υποβολή αιτήματος τελικής πληρωμής. Στόχος του αιτήματος τελικής πληρωμής είναι η οριστική ανάθεση ποσών αποζημίωσης για τους Κύριους Συγγραφείς, Κριτικούς Αναγνώστες, Συν-συγγραφείς τους και τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας (π.χ. γραφίστες, γλωσσικούς επιμελητές κτλ.). Η υποβολή του αιτήματος τελικής πληρωμής πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις οριστικές αμοιβές των μελών της Συγγραφικής Ομάδας, ενώ, σε περίπτωση που δεν κατατεθεί έγκαιρα ή υπάρχουν λάθη, ενδέχεται να μην καταστεί δυνατή η αποζημίωση των Δικαιούχων.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες στη συγγραφική προσπάθεια του έργου «ΚΑΛΛΙΠΟΣ»,

έχοντας και ο ίδιος συμμετάσχει σε Συγγραφική Ομάδα στο εν λόγω έργο, γνωρίζω το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται για την ολοκλήρωση  ενός ποιοτικού συγγράμματος, και μάλιστα με τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής μορφής που έχουμε θέσει. Έτσι, το συμβατικό μας όριο, της 31ης Οκτωβρίου, είναι πράγματι ασφυκτικό.

Προσδοκούσαμε να λάβουμε μια παράταση του φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015 και μια αντίστοιχη παράταση (πέραν του Δεκεμβρίου) για την ολοκλήρωση και της οικονομικής διαχείρισης. Δυστυχώς, αυτό που προέκυψε κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχαμε για το θέμα αυτό με τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, συνοψίζεται στο εξής:

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την «αναφορά σε μαθησιακό υλικό για το οποίο δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η ενσωμάτωση στο αρχείο του συγγράμματος» (δείτε εδώ), η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης επιθυμεί να ενημερώσει τις Συγγραφικές Ομάδες για δύο νέες λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

Προϋποθέσεις για την αποπληρωμή στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς

Οι πληρωμές των Κύριων Συγγραφέων και των Κριτικών Αναγνωστών, στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς, πραγματοποιούνται για τις Συγγραφικές Ομάδες των οποίων η Ενδιάμεση Αναφορά έχει εγκριθεί με επιτυχία και έχουν παραληφθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης εντός των ορισθεισών προθεσμιών.

- Επιπλέον, σε ότι αφορά τους Συν-συγγραφείς και τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή τους, πάντα στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναφοράς, ήταν η κατάθεση σχετικού αιτήματος Ενδιάμεσης Πληρωμής από τον Κύριο Συγγραφέα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης και η παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ειδικά για τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας, πλέον των ως άνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή, προς την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης, της Αναφοράς Εργασιών και των αντίστοιχων παραδοτέων (βλ. παρακάτω). 

Αξιότιμα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων της Δράσης «Κάλλιπος»,

σας ενημερώνουμε ότι, αφού λάβαμε υπόψη τα αποτελέσματα των γλωσσικών ελέγχων των κειμένων που έχουν ήδη «κατατεθεί» στην Τελική Αναφορά, κρίνουμε επιβεβλημένη την προσθήκη Συντελεστή γλωσσικής επιμέλειας / γλωσσικού επιμελητή, ώστε να διασφαλιστεί ότι, πριν την υποβολή της Τελικής Αναφοράς τους, όλες οι Συγγραφικές Ομάδες θα έχουν συμμορφωθεί με τα ισχύοντα στην «αλυσίδα» εργασιών της εκδοτικής παραγωγής: διαμόρφωση του Πρωτογενούς Υλικού βάσει «τεχνικών» προδιαγραφών, γλωσσική επιμέλεια, γραφιστική επιμέλεια ή/και τεχνική επεξεργασία

Σελίδα 3 από 12

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00