Ανακοινώσεις

Αξιότιμοι Συγγραφείς, Συν-Συγγραφείς, Κριτικοί Αναγνώστες και Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας,

διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συμβάσεων Δικαιούχων στις οποίες ή έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία των Διευθυντών ΤΟΜΕΩΝ ή/και έχουν υπογραφεί στο αντίστοιχο πεδίο (πεδίο β στη Σύμβαση).

Δεδομένου ότι οι παραπάνω συμβάσεις δεν είναι έγκυρες και δεν μπορούν να αποπληρωθούν, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σε συνέχεια της από 17/9/2015 ανακοίνωσης με τίτλο «Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή της Τελικής Αναφοράς», η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης έχει συντάξει και σας κοινοποιεί μια «πρακτική» λίστα με σημεία ελέγχου (check list), τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπόψη τους τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων για την επιτυχή υποβολή της Τελικής Αναφοράς τους.

Με αφετηρία τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί σε οριστικά υποβεβλημένες Τελικές Αναφορές, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης εφιστά την προσοχή των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφέων, Συν-συγγραφέων και Συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας) σε σημεία-κλειδιά που διασφαλίζουν την επιτυχή υποβολή της Τελικής Αναφοράς ενός ηλεκτρονικού συγγράμματος.

Η Δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» σας υπενθυμίζει ότι η καταληκτική προθεσμία της Γενικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6η Πρόσκληση) της Δράσης για την υποβολή προτάσεων είναι η Τρίτη  15 Σεπτεμβρίου 2015.

Όσες προτάσεις  θα έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης έως και τις 15/9/2015 θα αποτελέσουν τον κορμό για την υποβολή πρότασης εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για χρηματοδότηση μιας νέας Πράξης.

Με αφετηρία τις ελλείψεις στα κατατεθέντα αρχεία ορισμένων Τελικών Αναφορών από τις έως τώρα υποβληθείσες στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης υπενθυμίζει στα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας), όπως έχει ήδη καταγραφεί στους, από 09/06/15, επικαιροποιημένους Οδηγούς της Δράσης, π.χ. στον Οδηγό δημιουργίας Πρωτογενούς Υλικού (σελ. 22), στις (αναλυτικές) Οδηγίες για συγγραφείς (σελ. 25)καθώς και στην ανακοίνωση για την υποβολή της Τελικής Αναφοράς (09/07/15), τα εξής:

Σελίδα 5 από 12

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00