Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι, η υποβολή της Ενδιάμεσης Αναφοράς Κύριου Συγγραφέα και Κριτικού Αναγνώστη θα είναι εφικτή μέχρι και την Παρασκευή 07/08/2015. Μετά το πέρας της προαναφερθείσας ημερομηνίας, δεν θα είναι εφικτή η υποβολή Ενδιάμεσης Αναφοράς αλλά μόνο η υποβολή Τελικής Αναφοράς. 

Για τα συγγράμματα στα οποία, μέχρι την ως άνω ημερομηνία, δεν κατατεθεί Ενδιάμεση Αναφορά, η οριστική αποδέσμευση του συνολικού προϋπολογισμού του χρηματοδοτούμενου συγγράμματος μετατίθεται για το τέλος του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Με δεδομένη την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Τελικής Αναφοράς, παραθέτουμε παρακάτω τις δύο (2) βασικές τεχνικές επιλογές που σας συστήνονται για την παραπομπή, εντός του κειμένου, σε μαθησιακό υλικό (π.χ. Βίντεο, Ήχος, Εικόνα, Διαδραστικό αντικείμενο κ.λπ.) το οποίο δεν είναι ενσωματωμένο στο σύγγραμμά σας, τόσο στο μορφότυπο pdf όσο και στο μορφότυπο epub/html5.

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης έχει δημιουργήσει κάποιες επιπλέον ενδεικτικές προτάσεις για τον σχεδιασμό των εξωφύλλων των συγγραμμάτων σε μορφότυπο .indd, προκειμένου να συνδράμει τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Συντελεστές) στο έργο της δημιουργίας των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

Τα πρότυπα (templates) των εξωφύλλων μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Συγγραφικές Ομάδες (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς) που το επιθυμούν, καθώς και από τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας στους οποίους έχει ανατεθεί η γραφιστική επιμέλεια συγγραμμάτων της Δράσης. Τα χρώματα και τα μεγέθη των γραμμάτων που έχουν οριστεί σ’ αυτά είναι ενδεικτικά και μπορούν να αλλαχτούν κατά περίπτωση.

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης έχει αναρτήσει τον Οδηγό γλωσσικής επιμέλειας για Συγγραφικές Ομάδες (β΄ έκδοση) για να συνδράμει τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς, Κριτικούς Αναγνώστες και Συντελεστές) της Δράσης στο έργο της συγγραφής των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, ενόψει και της Τελικής Αναφοράς.

Υπενθύμιση

24 / 07 / 2015

Σας υπενθυμίζουμε ότι, στη περίπτωση που η πρότασή σας ανήκει στις εγκεκριμένες προτάσεις των οποίων η Ενδιάμεση Αναφορά έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, και δεν έχει υποβληθεί εκ μέρους σας αίτημα ενδιάμεσης πληρωμής, καθίσταται αδύνατη η αποπληρωμή των Συν-συγγραφέων της πρότασής σας.

Σελίδα 8 από 14

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00