Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις των ομιλητών στο πρώτο «Σεμινάριο Ενημέρωσης Συγγραφικών Ομάδων» της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ που πραγματοποιήθηκε στις 03-04-2015, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί το δεύτερο «Σεμινάριο Ενημέρωσης μελών Συγγραφικών Ομάδων και Συντελεστών Συγγραφικής Προσπάθειας Ιδρυμάτων Βορείου Ελλάδος». Οι ενότητες του σεμιναρίου καλύπτουν διαχειριστικά θέματα, τις διαδικασίες υποβολής ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς, καθώς και θέματα γραφιστικής επεξεργασίας και νομικά ζητήματα. 

Το σεμινάριο απευθύνεται στις Συγγραφικές Ομάδες και τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας των οποίων ο Κύριος Συγγραφέας προέρχεται από τα Ιδρύματα της Βορείου Ελλάδος.

Σας ενημερώνουμε ότι αφαιρέθηκε από τη σελίδα διαχείρισης υλικού του συγγράμματος η δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης αρχείων με σύγγραμμα/κεφάλαιο/αντικείμενο.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Συνάντηση ενημέρωσης για τεχνικά θέματα στο πλαίσιο δημιουργίας ψηφιακών βιβλίων για τη  Δράση «Κάλλιπος»

Η συνάντηση απευθύνεται στους εγγεγραμμένους & πιστοποιημένους χρήστες του Μητρώου Συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας της Δράσης, ειδικότερα στους Συντελεστές γραφιστικής, τεχνικής επεξεργασίας, καθώς και γλωσσικής επιμέλειας. 

Η συμμετοχή στη συνάντηση προϋποθέτει την ηλεκτρονική εγγραφή. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα της Συνάντησης δίνονται παρακάτω.

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα διεξαχθεί το πρώτο «Σεμινάριο Ενημέρωσης Συγγραφικών Ομάδων». Οι ενότητες του σεμιναρίου καλύπτουν διαχειριστικά θέματα, τις διαδικασίες υποβολής ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς αλλά και θέματα γραφιστικής και γλωσσικής επεξεργασίας και νομικά ζητήματα. 

Το σεμινάριο απευθύνεται στις συγγραφικές ομάδες των οποίων ο Κύριος Συγγραφέας προέρχεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σελίδα 10 από 13

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00