Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελικοί πίνακες των χρηματοδοτούμενων προτάσεων στο πλαίσιο των Θεματικών προσκλήσεων της Δράσης «Κάλλιπος» έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Διαύγειας με ΑΔΑ: ΩΕ2Μ46ΨΖΣ4-3Β3

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» έχει συντάξει και δημοσιεύει έναν «Οδηγό Αδειών Ανοικτού Περιεχομένου Creative Commons (CC)» για τους συγγραφείς της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ, ώστε να αποφασίζουν, με πλήρη επίγνωση του περιεχομένου τους, για το είδος της άδειας με την οποία θα διανέμουν και διαθέτουν τα ηλεκτρονικά συγγράμματά τους στους -εν δυνάμει- χρήστες τους.

Μετά τον έλεγχο τόσο των ενδιάμεσων αναφορών όσο και των αιτημάτων τροποποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί από τους Συγγραφείς στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) της Δράσης, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης παραθέτει κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τα κάτωθι:

Αξιότιμοι συγγραφείς,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης, με αφορμή την επικαιροποίηση των στοιχείων των Συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας, θα προβεί στην αποπιστοποίηση των λογαριασμών των Συντελεστών που δεν έχουν αποστείλει επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση

Μετά τον έλεγχο των Ενδιάμεσων Αναφορών που έχουν ήδη υποβληθεί από τους Συγγραφείς στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) της Δράσης, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης έχει επισημάνει κάποιες αστοχίες. Για την αποφυγή τους, εφιστάται, εκ νέου, η προσοχή σας στα εξής:

Σελίδα 11 από 13

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00