Ανακοινώσεις

Οι παρακάτω κατηγορίες Κύριων Συγγραφέων, Συν-συγγραφέων και Κριτικών Αναγνωστών οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο Αρωγής της Δράσης: 

  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες για τους οποίους επίκειται η συνταξιοδότηση κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη Δράση «Κάλλιπος» (έως και τις 30/10/2015).
  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες που έχουν πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί και δεν έχουν ενημερώσει τη Δράση (και συνακόλουθα το Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης).
  • Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και διαθέτουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ).

Αξιότιμοι Συγγραφείς, Συν-Συγγραφείς, Κριτικοί Αναγνώστες και Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας,

σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η αποπληρωμή των συμβάσεων που έχουν αποσταλεί στον ΕΛΚΕ ΕΜΠ από τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων, στο πλαίσιο της υποβολής Ενδιάμεσης Αναφοράς, η οποία και θα ολοκληρωθεί  σύντομα και ανάλογα  με τη ροή χρηματοδότησης από τη Διαχειριστική Αρχή της Δράσης.

Τα ηλεκτρονικά συγγράμματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Δράσης «Κάλλιπος» θα καταχωρίζονται στη γενική βάση συγγραμμάτων «Εύδοξος», σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ανάρτησή τους στο αποθετήριο «Κάλλιπος», με ευθύνη της Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης (ΚΟΥ) της Δράσης.

Αγαπητοί Συντελεστές γλωσσικής επιμέλειας,

στους έως τώρα γλωσσικούς ελέγχους στα κατατεθέντα αρχεία κειμένου των συγγραμμάτων των Συγγραφικών Ομάδων που έχουν υποβάλει Τελική Αναφορά, οι φιλόλογοι της Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης της Δράσης «Κάλλιπος» έχουν εντοπίσει αστοχίες, παραλείψεις, ανεπαρκή γλωσσική επιμέλεια (ακόμα και σε συγγράμματα που έχουν γίνει αντικείμενο γλωσσικής επιμέλειας από κάποιον Συντελεστή) ή γλωσσική επιμέλεια μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Δράσης.

Για τους λόγους αυτούς και με αφετηρία τα σημεία γλωσσικού ελέγχου (βλ. παρακάτω τα σημεία Α έως και Δ), η ΚΟΥ παραθέτει συγκεντρωτικές οδηγίες / «καλές πρακτικές» αναφορικά με τις πλέον σημαντικές «γλωσσικές» προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα συγγράμματα της Δράσης ενόψει της υποβολής της Τελικής Αναφοράς των Συγγραφικών Ομάδων.

Αξιότιμοι Συγγραφείς, Συν-Συγγραφείς, Κριτικοί Αναγνώστες και Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας,

διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συμβάσεων Δικαιούχων στις οποίες ή έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία των Διευθυντών ΤΟΜΕΩΝ ή/και έχουν υπογραφεί στο αντίστοιχο πεδίο (πεδίο β στη Σύμβαση).

Δεδομένου ότι οι παραπάνω συμβάσεις δεν είναι έγκυρες και δεν μπορούν να αποπληρωθούν, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σελίδα 6 από 14

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00