Διασύνδεση ηλεκτρονικών συγγραμμάτων της Δράσης «Κάλλιπος» με μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου μέσω της βάσης του «Ευδόξου»

 

Αξιότιμα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων,

αναφορικά με τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων  με μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου, σας ενημερώνουμε  ότι όσοι συγγραφείς επιθυμούν να συσχετίσουν το ηλεκτρονικό τους σύγγραμμα με ένα ή περισσότερα μαθήματα μέσω της βάσης του «Ευδόξου» θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

α) Αμέσως μετά την ανάρτηση στο Αποθετήριο «Κάλλιπος», τα ηλεκτρονικά συγγράμματα καταχωρίζονται με ευθύνη της ΚΟΥ στη βάση «Εύδοξος» όπου και λαμβάνουν έναν κωδικό (ID).

β) Όταν ολοκληρώνεται η καταχώριση, οι συγγραφείς  μπορούν να αναζητήσουν αυτόν τον κωδικό στη σελίδα του συγγράμματος στο Αποθετήριο «Κάλλιπος»,  στο πεδίο ID Ευδόξου.

20160217 image

γ) Με βάση αυτόν τον κωδικό (ID), οι συγγραφείς θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος η οποία είναι αρμόδια να συσχετίσει το ηλεκτρονικό βιβλίο με τα μαθήματά τους μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, ώστε το σύγγραμμά τους να δηλωθεί σε τουλάχιστον ένα απ’ αυτά.

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει της έναρξης του εαρινού εξαμήνου, μπορείτε να παραπέμπετε τους φοιτητές σας, στη σελίδα του Αποθετηρίου «Κάλλιπος», στη διεύθυνση http://repository.kallipos.gr και μέσω αναζήτησης με τον τίτλο ή το όνομά σας να εντοπίζουν το σύγγραμμά σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε χρήση του μοναδικού συνδέσμου (URI-Unified Resource Identifier), όπως αυτός αναγράφεται στη σελίδα του συγγράμματος, στην περιοχή «Πληροφορίες  Τεκμηρίου» (ιδιαίτερα χρήσιμος για τη διασύνδεση του συγγράμματός σας με την ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής τάξης σας – eclass).

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00