4η Πρόσκληση

Στο πλαίσιο της 4ης Θεματικής Πρόσκλησης, «Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες», έχουν υποβληθεί εκατόν εξήντα μία (161) προτάσεις, εκ των οποίων οι εκατόν σαράντα (140) προκρίθηκαν για αξιολόγηση με συγκριτική βαθμολογική κατάταξη

Μετά το πέρας της διαδικασίας της αξιολόγησης, εκατόν δεκατέσσερις (114) προτάσεις έχουν κριθεί ώριμες για χρηματοδότηση, έχουν λάβει, δηλαδή, βαθμολογία μεγαλύτερη από 2,5 ή ίση με 2,5. Από αυτές, οι εκατό (100) είναι άμεσα χρηματοδοτούμενες, ενώ οι εννέα (9) χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες και δύνανται να χρηματοδοτούνται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των υπόλοιπων Θεματικών Προσκλήσεων και τη διαδικασία αποδοχής της ανάθεσης για συγγραφή βιβλίου από τους Κύριους Συγγραφείς των άμεσα χρηματοδοτούμενων προτάσεων, καθώς και αξιοποιώντας ενδεχόμενη επέκταση χρηματοδότησης της Δράσης. Πέντε (5) προτάσεις δε χρηματοδοτούνται, για λόγους μη συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης.  Τέλος, οι υπόλοιπες είκοσι έξι (26) προτάσεις έχουν κριθεί μη ώριμες για χρηματοδότηση. Οι Κύριοι Συγγραφείς αυτών των προτάσεων, αφού ενσωματώσουν στις προτάσεις τους τις απαραίτητες διορθώσεις, θα μπορούσαν να τις υποβάλουν εκ νέου, σε μελλοντική Πρόσκληση.

Εν προκειμένω, οι Κύριοι Συγγραφείς μπορούν να εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, από όπου μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις λεπτομέρειες της αξιολόγησης των προτάσεών τους. 

Ειδικότερα, οι Κύριοι Συγγραφείς των άμεσα χρηματοδοτούμενων προτάσεων οφείλουν, εντός επτά (7) ημερών, να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι την ανάθεση για τη συγγραφή του βιβλίου, μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης. Σε περίπτωση μη απάντησης ή μη αποδοχής θα επιλέγεται για χρηματοδότηση η πρώτη σε σειρά επιλαχούσα πρόταση κ.ο.κ.

Πίνακας 1 – Προτάσεις ώριμες για χρηματοδότηση – Άμεση χρηματοδότηση (Αρχείο PDF)
Πίνακας 2 - Προτάσεις ώριμες για χρηματοδότηση – Επιλαχούσες (Αρχείο  PDF)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) σάς ενημερώνει ότι ξεκινά την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 η περίοδος υποβολής προτάσεων για ηλεκτρονικά βιβλία στη Θεματική Περιοχή «Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες», στο πλαίσιο της τέταρτης (4ης) Πρόσκλησης της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» (Ε.Α.Η.Σ.Β.). Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων λήγει στις 22 Μαΐου 2014.

Κύριοι δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Καθηγητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και άλλες ειδικές κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζεται στους όρους της Πρόσκλησης. Υπογραμμίζεται ότι στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, με υλικό προς αξιοποίηση στη διδασκαλία μαθημάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

Εξάλλου, σας υπενθυμίζουμε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δεύτερης Πρόσκλησης στη Θεματική Περιοχή «Φυσικές Επιστήμες» (λήξη 30 Απριλίου 2014).

Η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συγγραφή ηλεκτρονικών βιβλίων και το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων της, η πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες παρατίθενται στη συνέχεια. Επισημαίνεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο της Δράσης προηγείται υποχρεωτικά της υποβολής προτάσεων.

Για υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην υποβολή προτάσεων συγγραφής βιβλίων και στην εγγραφή στο Μητρώο της Δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο (210-772 4489) ή να εξυπηρετούνται μέσω online επικοινωνίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη στήριξή σας στη Δράση «Κάλλιπος» και προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας.

Υλικό πρόσκλησης:

  1. Αρχείο 4ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (αρχείο pdf, 790 KB)
  2. Παράρτημα I –Τμήματα-Κατηγορίες (αρχείο pdf, 925 KB)
  3. Παράρτημα IΙ –Σχέδιο πρότασης (αρχείο pdf, 401 KB)
  4. Παράρτημα IΙΙ –Οδηγίες για συγγραφείς (αρχείο pdf, 827 KB)
  5. Παράρτημα ΙV  – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και
    Άδεια Εκμετάλλευσης(αρχείο pdf, 516 ΚΒ)
  6. Παράρτημα V – Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο (αρχείο pdf, 1.6 ΜΒ)
  7. Παράρτημα VI – Οδηγίες Υποβολής Πρότασης (αρχείο pdf, 1.9 MB)
  8. Παράρτημα VII - Οδηγός Αξιολόγησης (αρχείο pdf, 431 ΚΒ)

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων



Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00